رحمان معرفت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

کتاب مهارت های پایه سواد اطلاعاتی برای دانشجویان روانشناسی

كتاب " مهارت‌های پايه  سواد  اطلاعاتی  برای  دانشجويان  روان‌شناسی" تأليف  دكتر رحمان معرفت، استاديار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه سمنان است. اين كتاب با رويكرد آموزش مقدماتی مهارت‌های سواد اطلاعاتی مورد نياز دانشجويان روان‌شناسی تأليف شده است تا آنان را در دستيابی به اطلاعات مناسب، صحيح و مرتبط ياری رساند. اثر حاضر در تلاش است تا دانشجويان را به جستجوگران حرفه‌ای تبديل نمايد تا خود بتوانند بر اساس مهارت‌های اكتسابی در اقيانوس اطلاعات موجود، منابع مرتبط و مورد نياز خود را صيد كنند. كتاب در چهار فصل به اختصار به مفاهيم مورد نياز دانشجويان روان‌شناسی در حوزه سواد اطلاعاتی می‌پردازد در عين حال برای ساير دانشجويان دانشجويان در رشته هاي ديگر نيز قابل استفاده است.

 

 

دانلود ضمیمه بازگشت به بلاگ
دسته بندی : مهارت های سواد اطلاعاتی , بازدید:59 , تاریخ انتشار : 1402/02/28