رحمان معرفت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

سازماندهي رايانه اي منابع، دکتر رحمان معرفت، چهارشنبه 17 ارديبهشت 99 ساعت 15/30تا17/30 هفته درميان

سازماندهي رايانه اي منابع، دکتر رحمان معرفت، چهارشنبه 17 ارديبهشت 99 ساعت 15/30تا17/30 هفته درميان

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی سازماندهی رایانه ای منابع , بازدید:351 , تاریخ انتشار : 1399/02/17