رحمان معرفت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

روش تحقيق در علم اطلاعات، دکتر معرفت، چهارشنبه 24 ارديبهشت 99 ساعت 13/30 تا 15/30 هفته درميان

روش تحقيق مقدماتي در علم اطلاعات، دکتر معرفت، چهارشنبه 24 ارديبهشت 99 ساعت 13/30 تا 15/30 هفته درميان

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات , بازدید:311 , تاریخ انتشار : 1399/02/24