رحمان معرفت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

روش تحقيق در علم اطلاعات، دکتر معرفت، چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399 ساعت 13/30 تا 15/30 هفته در ميان

روش تحقيق مقدماتي در علم اطلاعات، دکتر رحمان معرفت، چهارشنبه 10 ارديبهشت 1399 ساعت 13/30 تا 15/30 هفته در ميان

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات , بازدید:305 , تاریخ انتشار : 1399/02/16