رحمان معرفت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

جبراني روش تحقيق در علم اطلاعات، دکتر معرفت، پنج شنبه 1 خرداد1399 ساعت 15/30 تا 17/30

جبراني روش تحقيق در علم اطلاعات، دکتر معرفت، پنج شنبه 1 خرداد1399 ساعت 15/30 تا 17/30

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات , بازدید:328 , تاریخ انتشار : 1399/03/01