رحمان معرفت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

جبراني درس روش تحقيق مقدماتي در علم اطلاعات، روز شنبه 30/01/1399 دکتر رحمان معرفت، ساعت 10 تا 12

جبراني درس روش تحقيق مقدماتي در علم اطلاعات، روز شنبه 30/01/1399 دکتر رحمان معرفت، ساعت 10 تا 12

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : کلاس مجازی روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات , بازدید:342 , تاریخ انتشار : 1399/02/13